თავისუფლების დაცვა

  • არ არსებობს კეთილდღეობა თავისუფლების გარეშე. სწრაფი განვითარებისთვის აუცილებელია როგორც ეკონომიკური ისე პიროვნული თავისუფლების მაღალი ხარისხი - მეტი თავისუფლება.
  • თავისუფლების დაცვის მიზნით ვეტოს დავადებ ნებისმიერ კანონპროექტს რომელიც მიმართული იქნება თავისუფლების შეზღუდვისკენ და პირადად დავიცავ ყველა ვეტოს საქართველოს პარლამენტში.
  • მეტი თავისუფლების მოპოვების მიზნით, პრეზიდენტის ინსტიტუტის სახელით საკონსტიტუციო სასამართლოში გავასაჩივრებ თავისუფლების შემზღუდავ კანონებს, რომელთა გასაჩივრებაც არ შეუძლიათ რიგით მოქალაქეებს.

#სხვადანარჩენი

img